<? the_title(); ?> - KVVY

Loimijoen vesienhoitotyön koordinointi

Loimijoki virtaa neljän maakunnan alueella Hämeen, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan risteyskohdassa. Huittisissa Loimijoki yhtyy Kokemäenjokeen. Loimijoen valuma-alueella on järviä hyvin vähän ja ne painottuvat latvavesille Tammelan järviylängölle.

Loimijoki ja sen sivu-uomat ovat ekologiselta luokittelultaan vain välttävässä ja yläjuoksun osalta tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Joki virtaa alavien viljelyalueiden läpi ja on luonnostaan savisameaa. Lisäksi erityinen haaste on vieraslaji isosorsimon nopea lisääntyminen.

 

Loimijoen vesistön vedenlaatu ekologisen luokittelun mukaan.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on koordinoinut Loimijoen vesienhoitotyötä vuoden 2019 alusta. Koordinointityön tavoitteena on koota alueen toimijat vesienhoitotyön tueksi, lisätä kunnostustoimien toteutusta alueella ja viestiä aktiivisesti vesien tilasta ja sen eteen tehtävistä toimista.

Kaikki Loimijoen alueen kunnat ovat vahvasti mukana vesienhoitotyötä tukemassa. Lisäksi resursseja haetaan erilaisista hankerahoituksista, joista ensimmäisenä vuoden 2019 alussa käynnistyi asukasviestintään keskittyvä Loimijoen vesiviesti -hanke. Kesäkuussa 2019 käynnistyi Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hanke.

Loimijoen alueen työ on osa Kokemäenjoen vesistöalueen vesistökunnostusverkostoa. Verkoston sivuilta löydät tietoa alueen vesien tilasta, kunnostustoimista ja kunnostuksia tekevistä paikallisista yhdistyksistä. Liity mukaan verkostoon! Verkoston kuulumisia seuraat helpoiten tykkäämällä verkoston facebook-sivusta @vesienhoitoKVVY

Loimijoen vesienhoitotyö tarvitsee lisää tukijoita. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva tapa olla mukana yhteisistä vesistämme huolehtimassa.

Tule mukaan Loimijoen vesienhoitoa edistämään!

 

Loimijokityön tukijat vuonna 2019:

  • LounaPlussa -Leader
  • Ympäristöministeriö
  • Forssan kaupunki, Huittisten kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Loimaan kaupunki, Punkalaitumen kunta, Tammelan kunta, Ypäjän kunta
  • KVVY ry:n jäsenet Loimijoen alueella
  • Tammelan järviyhdistykset talkootyöllä

 

Ota yhteyttä:

Satu Heino

Vesienhoidon suunnittelu
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1207

Hanna Alajoki

Vesistöt ja vesienhoito
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1231


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi