<? the_title(); ?> - KVVY

Jätevesitietoa

Toimiva vesihuolto on asumisen perusedellytyksiä. Vesihuoltolaitoksen verkostojen ulkopuolella asuvan tulee huolehtia kiinteistönsä vesihuollosta itse tai yhteistyössä naapureiden kanssa. Toimivat vesihuoltoratkaisut lisäävät asumismukavuutta ja kiinteistön arvoa sekä pitävät lähiympäristön puhtaana.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa on huomioitava niin lainsäädäntö, paikalliset olosuhteet, tontin ominaisuudet kuin käyttäjätkin. Pohjavesialueella, vesistöjen varrella ja muilla erityisalueilla jätevesijärjestelmä tulee suunnitella erityisen huolellisesti. Alueen erityispiirteistä, paikallisista määräyksistä ja viemäriverkoston laajenemissuunnitelmista voi kysyä kiinteistön sijaintikunnasta.

Jätevesijärjestelmä suunnitellaan aina kiinteistökohtaisesti veden käyttöpisteistä järjestelmän purkupaikalle asti. Jokaiselle kiinteistölle löytyy sopiva järjestelmä, mutta aina perusratkaisu ei sovellu. Ammattitaitoinen suunnittelija auttaa löytämään kiinteistölle sopivimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun. Jätevesijärjestelmän suunnitelmia voi tehdä monenlaisella koulutuspohjalla. Tärkeintä on vertailla suunnittelijoiden kokemusta erityyppisten järjestelmien suunnittelusta.

Tietoa jätevesijärjestelmistä, toiminnasta ja huollosta

Vessavesijärjestelmät

Mökkivedet

Kuivakäymälät

Käyttö ja hoito

Jätevesilietteet

Lainsäädäntö

Usein kysyttyä

 

Jätevesisuunnittelijan tehtävät

  • Selvittää paikalliset määräykset sekä etäisyydet mm. talousvesikaivoihin ja vesistöihin
  • Arvioida nykyisen jätevesijärjestelmän hyödyntämismahdollisuudet
  • Valita kiinteistölle sopiva järjestelmä yhdessä asukkaan kanssa
  • Käydä asukkaan kanssa läpi valitun järjestelmän toimintaperiaate sekä tarvittavat hoito- ja huoltotoimet
  • Tehdä rakennesuunnittelua varten tarvittavat maastomittaukset kiinteistöllä
  • Mitoittaa järjestelmä kiinteistön käyttäjämäärää ja käyttötapaa vastaavaksi
  • Laatia rakentamista ohjaavat piirrokset lupakäsittelyä ja asennusta varten
  • Suunnittelija voi sovittaessa auttaa myös luvan hakemisessa ja toimia rakennustyön valvojana

 

Soita meille Soita meille