<? the_title(); ?> - KVVY

Jätevesiosaajat

Hakupalvelusta voit etsiä Pirkanmaalla ja Hämeessä toimivia haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien suunnittelijoita, rakentajia ja huoltopalveluyrittäjiä.

Toimijoita haetaan kunnittain. Tiedot perustuvat yrittäjien itse ilmoittamiin tietoihin, eikä vesiensuojeluyhdistys vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Listalla mukana olevat jätevesijärjestelmien suunnittelijat ovat sitoutuneet seuraaviin asioihin:

  • Suunnitelma täyttää kaikki jätevesilainsäädännön vaatimukset
  • Suunnitelmassa huomioidaan kunnan määräykset ja vesihuoltosuunnitelmat
  • Suunnitelma perustuu kiinteistökäyntiin ja riittäviin maastomittauksiin
  • Järjestelmä on valittu asukkaan ja kiinteistön tarpeisiin perustuen, eikä järjestelmän valintaa ole ohjannut suunnittelijan mahdolliset kaupalliset kytkökset

Jätevesijärjestelmän rakentajat ovat sitoutuneet tekemään työn suunnitelman mukaisesti ja keskustelemaan mahdollisista muutostöistä suunnittelijan ja tarvittaessa kunnan kanssa.


Soita meille Soita meille