<? the_title(); ?> - KVVY

Hauki-hanke

KVVY kunnostaa Kangasalan Kirkkojärveä laajamittaisten hauki-istutusten avulla. Kirkkojärvi kuuluu Natura 2000-alueeseen ja on luonnonsuojelullisesti arvokas lintuvesi, jonka vuoksi perinteisempien kunnostusmenetelmien käyttäminen ei ole mahdollista. Runsaiden poikasistutusten avulla pyritään vahvistamaan särkikaloihin kohdistuvaa saalistusta ja näin tasapainottamaan rehevöityneen Kirkkojärven kalaston rakennetta. Hauki-hanke on saanut kolmivuotisen (2017 – 2019) rahoituksen Kantri ry:n Leader-rahoituksesta.

Hauki-hankkeen tavoitteena on tasapainottaa rehevöityneen Kirkkojärven kalaston rakennetta ja ravintoverkkoa vahvistamalla särkikaloihin kohdistuvaa saalistusta. Verkkokoekalastukset ovat osoittaneet, että Kirkkojärven sisäistä kuormitusta ylläpitävät särkikalat ovat nykyisin erittäin runsaita. Kirkkojärvellä oli erittäin runsas suurahven- ja haukikanta mm. 2000-luvun vakavan happikadon jälkeen, mutta tämä petokalojen valtakausi jäi lyhytkestoiseksi. Poikaskartoituksen perusteella hauen luontainen lisääntyminen on onnistunut viime aikoina heikosti.

Hauki-hanke on saanut kolmivuotisen (2017 – 2019) rahoituksen Kantri ry:n Leader-rahoituksesta. Hankkeen päätoteuttaja on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Hanke toteutetaan yhteistyössä vesialueen omistajien, Kangasalan kunnan, Kirkkojärvi-työryhmän Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä muiden intressiryhmien kanssa.

 

Ota yhteyttä:

Ari Westermark

Kalastotutkija
Puh. 03 246 1218

Marko Nieminen

Näytteenottaja
Puh. 03 246 1244


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi