<? the_title(); ?> - KVVY

Satakunnan vesistöneuvonta

Hanke vahvistaa ja edistää konkreettisesti vesistökunnostusneuvontaa ja -verkostoja Satakunnan alueella.

Hankkeen tavoitteet

Satakunnan vesistöneuvonta -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa vesienhoidon paikallisia toimijaverkostoja Satakunnan alueella ja liittää ne osaksi valtakunnallista vesistökunnostusverkostoa ja sen toimintaa. Käytännössä hankkeessa tarjotaan kohdennettua neuvontatyötä, ohjausta ja tukea Satakunnan alueen vesienhoitoon liittyville paikallistoimijoille sekä toteutetaan verkostotoimintaa.

Satakunnan vesistöneuvonta -hankkeen esite

Hankkeen toteuttajat

Satakunnan vesistöneuvonta -hanke on Pyhäjärvi-instituutin ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteishanke. Pyhäjärvi-instituutin hankesivu.

Hankkeen rahoitus

Satakunnan vesistöneuvonta -hanke toteutetaan vuosina 2019-2020. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Ympäristöministeriön vesien ja merenhoidon avustuksista.

Ota yhteyttä:

Hanna Arola

Vesistöt ja vesienhoito
Ympäristöasiantuntija
Puh. 050 330 1862 / 03 2461 322


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi