<? the_title(); ?> - KVVY

Kaatopaikkakelpoisuus ja hyötykäyttökelpoisuus

Jätteiden loppusijoitusta ohjataan lainsäädännöllä mm. VNA 331/2013, VNA 179/2012 ja VNA 843/2017 haitallisten ympäristövaikutusten torjumiseksi ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Teemme jätteiden perusmäärittelyt sekä vastaavuustestit akkreditoidussa laboratoriossamme. Palveluumme kuuluvat myös asiantuntijalausunnot.

Jätelain 646/2011 mukaisesti jätteen haltijan tulee uudelleenkäyttää tai hyödyntää jätteensä. Jollei tämä ole mahdollista, tulee jäte loppukäsitellä. Laboratoriollamme on pitkä kokemus jätteiden kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuuden arvioinnista. Teemme jätteiden perusmäärittelyt sekä vastaavuustestaukset. Jätteet luokitellaan testitulosten perusteella tavanomaisiksi tai vaarallisiksi jätteiksi voimassaolevien säädösten edellyttämällä tavalla. Myös jätteen mahdolliset vaaraominaisuudet ilmoitetaan.

Jätteiden sijoittamista kaatopaikalle säätelee Valtioneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista. Betoni- ja tiilimurskeen, tuhkien, valimohiekkojen, kalkkien, jätteenpolton kuonan ja asfalttimurskeen  hyötykäyttöä säätelee Valtioneuvon asetus 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakennuksessa (ns. mara-asetus). Kun mara-asetuksen mukaiset edellytykset täyttyvät, voidaan edellä mainittuja jätemateriaaleja hyödyntää maarakennuksessa ilmoitusmenettelyllä ilman ympäristölupaa.

Laadimme saamiemme esitietojen perusteella näytekohtaisen testaussuunnitelman. Laboratoriossamme määritetään jätteiden sisältämien haitta-aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuudet VNA 331/2013 liitteen 2 ja VNA 843/2017 liitteen 3 mukaisin menetelmin. Käytetyimmät liukoisuustestit ovat läpivirtaus- eli kolonnitesti (TS 14405) sekä kaksi- ja yksivaiheinen ravistelutesti (SFS-EN 12457-3 ja -2).

Teemme myös jätteiden kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) ja hehkutushäviön (LOI) määritykset liittyen biohajoavan jätteen kaatopaikkakieltoon (VNA 331/2013, 28 §). Tutkimustulosten ja saatujen esitietojen perusteella asiakkaalle toimitetaan asiantuntija-arvio jätteen hyötykäyttö- ja/tai kaatopaikkakelpoisuudesta.

 

Ota yhteyttä:

Marika Kaasalainen

Erityisasiantuntija, Kemisti, FM
Puh. 03 246 1236


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille