<? the_title(); ?> - KVVY

Valvontasuunnitelmat

Elintarvikeyritysten sekä vesilaitosten valvontasuunnitelmat ovat lakisääteinen osa ko. laitosten toimintaa. Suunnitelmien avulla hallitaan toimintaan liittyviä terveydellisiä riskejä.

Valvontaohjelma vesilaitoksille

Talousvesiasiantuntijaltamme vesilaitos voi tilata valvontaohjelman laatimisen tai päivittämisen. Tarvittaessa asiantuntijamme voi osallistua myös vesilaitosten WSP-suunnitelmien tekemiseen.

Omavalvontasuunnitelma elintarvikeyrityksille

Elintarvikealan toimijalla on lakisääteinen velvollisuus laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, minkä avulla varmistetaan, että elintarvikehuoneistossa valmistetut ja/tai tarjoillut elintarvikkeet ovat turvallisia kuluttajille. KVVY tarjoaa palvelua, jossa laaditaan yhdessä yrittäjän kanssa omavalvontasuunnitelma, joka soveltuu juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin. Koska yritysten toiminnassa, toimintaympäristössä ja tuotteissa tapahtuu muutoksia, saa KVVY:ltä apua myös yritysten omavalvontasuunnitelmien päivittämiseen.

Ota yhteytä:

Riikka Mattsson

Analytiikkapalvelut -osaston johtaja
Kemisti
Puh. 03 246 1243


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille