<? the_title(); ?> - KVVY

Yhdistys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys edistää vesiensuojelua Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueilla. Vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi. Yhdistys kokoaa yhteen alueen vesienhoidon toimijat, ylläpitää alueellista vesistökunnostajien verkostoa ja toteuttaa erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on perustettu vuonna 1961. Vesien tila oli tuolloin selkeästi heikentynyt ja oli tarve kiireesti ryhtyä toimiin vesistökuormituksen vähentämiseksi ja vesien tilan tarkkailemiseksi. Yhdistys kokosi yhteen eri osapuolet ja lähti määrätietoisesti kehittämään vesistöjen tilan seurantaa. Yhdistys neuvoi ja ohjasi toimijoita ympäristökuormituksen vähentämisessä ja haki vuoropuhelua osapuolten välille.

Yhdistyksen toiminta on alkuvuosikymmenistä laajentunut ja monipuolistunut merkittävästi. Tavoite on kuitenkin sama –tehdä työtä puhtaan ympäristön puolesta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi, ylläpitää alueellista vesistökunnostajien verkostoa ja toteuttaa erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita. Laboratorio-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden myynti tapahtuu yhdistyksen omistaman KVVY Tutkimus Oy:n kautta. KVVY Tutkimus Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotoilla tuetaan yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. KVVY Tutkimus Oy palvelee valtakunnallisesti yli 120 asiantuntijan voimin. Yrityksen päätoimipaikka on Tampereella ja laboratoriot Porissa, Raumalla ja Vaasassa sekä palvelupisteet Hämeenlinnassa ja Sastamalassa.

Ota yhteyttä:

Jukka Mattila

Toiminnanjohtaja
Limnologi
Puh. 03 246 1261


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi