<? the_title(); ?> - KVVY

Luonnon- ja jätevedet

KVVY tarjoaa laaja-alaisen analyysivalikoiman luonnonvesi- ja jätevesitutkimuksiin. Perinteisten ravinnepitoisuusmääritysten lisäksi teemme myös harvinaisempia määrityksiä, kuten AOX ja syanidi.

Luonnonvesinäytteet

Analytiikkamme täyttää Ympäristöhallinnon laatusuositukset (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2013).  Menetelmämme kattavat analyysit ravinnepitoisuuksista orgaanisiin haitta-aineisiin.   Kehitämme jatkuvasti menetelmiämme vastaamaan asiakkaidemme vaatimuksia ottaen käyttöön nykyaikaisimpia analyysitekniikoita.

Jätevesinäytteet

Laboratoriomme määrittää jätevesinäytteitä pienpuhdistamonäytteistä suurten yhdyskunta- ja teollisuuslaitospuhdistamojen näytteisiin. Kauttamme saat myös viemäröintikelpoisuuslausunnot, sekä arviot pienpuhdistamon toimintakunnosta.  Analyysivalikoimastamme löytyvät kaikki yleisimmät ympäristöluvissa edellytetyt analyysit akkreditoituna.   Laboratoriomme analyysivalikoimaan kuuluvat myös jätevesien myrkyllisyys- ja nitrifikaatiotestit.

OTA YHTEYTTÄ:

Timo Järvenpää

Kemisti (Vaasa) Fin/Swe
Puh. 03 246 1310

Tea Niemistö

Kemisti
Puh. 03 2461 237


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille