<? the_title(); ?> - KVVY

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon (Loiku)

Hanke tekee laajassa yhteistyössä käsikirjoituksen vesistökuormituksen vähentämiseksi tasolle, jolla hyvä ekologinen tila olisi saavutettavissa Loimijoen alueella. Pilottialueella Punkalaitumen Oriniemenjoella suunnittelutyö viedään käytännön tasolle ja mietitään yhdessä maanomistajien kanssa ratkaisuja maa- ja metsätalouden valumavesien hallintaan. Lisäksi hanke auttaa paikallistoimijoita kunnostustoimien toteuttamisessa auttaen ja tukien kunnostusprosessin eri vaiheissa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää vesistökuormituksen muodostumisen kannalta keskeisimmät osavaluma-alueet ja maankäyttömuodot Loimijoen valuma-alueella sekä laatia alueen vesienhoitotyötä ohjaava käsikirjoitus vesistökuormituksen vähentämiseksi tasolle, jolla hyvä ekologinen tila olisi saavutettavissa.

Hankkeessa toteutetaan pilottiosuus Punkalaitumen Oriniemenjoella, jossa testataan valuma-aluelähtöistä vesistökunnostusta uudenlaisella lähestymistavalla. Pilottiosuudessa suunnitteluprosessi toteutetaan alusta alkaen asiantuntijatahojen, paikallistoimijoiden sekä maanomistajien kanssa yhteistyönä siten, että prosessissa löydetään mahdollisimman laaja-alaisia ja toteutuskelpoisia ratkaisuja valuma-alueen ongelmakohtiin. Uudenlaisella lähestymistavalla pyritään nopeuttamaan valuma-aluekuormitusta vähentävien toimenpiteiden siirtymistä suunnitteluvaiheesta toteutukseen.

Oleellisena osana hanketta KVVY tarjoaa vesistökunnostusneuvontaa alueen toimijoille. KVVY auttaa paikallistoimijoita esimerkiksi kotivesistön ongelmakohtien hahmottamisessa, sopivien kunnostustoimien valinnassa sekä hankehakemusten laadinnassa. Lisäksi KVVY auttaa paikallistoimijoita kunnostustoimien toteuttamisessa auttaen ja tukien kunnostusprosessin eri vaiheissa.

Hankkeen toteuttajat

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY), Etelä-Suomen Salaojakeskuksen/ProAgria Etelä-Suomi ry:n (ESSK) ja Suomen metsäkeskuksen (SMK) yhteishanke. Hanke on osa laajempaa Loimijoen alueen vesienhoidon kehittämiskokonaisuutta.

Hankkeen rahoitus

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hanke toteutetaan vuosina 2019-2020. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö vesien ja merenhoidon avustuksista.

Ota yhteyttä:

Hanna Alajoki

Vesistöt ja vesienhoito
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1231

Satu Heino

Vesienhoidon suunnittelu
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1207


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille