<? the_title(); ?> - KVVY

Järviluontokeskus – hanke

Tampereella valmistellaan uudenlaisen Järviluontokeskuksen perustamista Näsijärven rantaan, Särkänniemen matkailukeskittymän yhteyteen. Keskuksessa yhdistyvät ympärivuotinen vesistä nauttiminen, elämysmatkailu sekä vesiin ja ympäristöön liittyvän tietotaidon jakaminen. Tavoitteena on yhdistää luontotieto ja elämyksellinen oppiminen matkailuun ja tuottaa uusia matkailukonsepteja ja tuotteita.

Vuosina 2018-19 toteutettavassa Järviluontokeskus-hankkeessa rakennetaan keskuksen toiminnalliseksi pohjaksi toiminta- ja palvelumalli ja lisäksi pilotoidaan uudenlaisia matkailukonsepteja.

Järviluontokeskus-hanke toteutetaan Ekokumppanit Oy:n ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen yhteishankkeena. KVVY toimii hankkeessa vesitiedon ja tutkimuksen asiantuntijana, joka vastaa eri toimijoiden välisen yhteistyön rakentamisesta, uusien tietosisältöjen kokoamisesta ja tuomisesta osaksi hankkeessa lanseerattavia uusia palvelutuotteita.

Järviluontokeskus-hanke saa avustusta Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisen Sinisen biotalouden kärkiohjelman Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit -teemasta. Hankeaika on 1.1.2018-31.12.2019.

Lisätietoja

Satu Heino

Vesienhoidon suunnittelu
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1207


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi