<? the_title(); ?> - KVVY

Rehut ja lannoitteet

KVVY:n laboratoriot määrittävät rehuista Salmonellaa ja orgaanisista maanparannusaineista Salmonellaa, E. colia ja sulfiittia pelkistäviä klostrideja.

Rehujen analyysit

Rehujen salmonella-analyysi on akkreditoitu kasvi-ja eläinperäisille rehuille sekä rehuseoksille KVVY-Raumalabissa. Laboratorio on Eviran hyväksymä viranomaislaboratorio rehujen Salmonella–analyysien tekemiseen.

KVVY-Porilabin salmonella-analyysi on akkreditoitu kasvi- ja eläinperäisille rehuille ja Tampereen laboratorio kasviperäisille rehuille. Voimme tehdä akkreditoituna Salmonella-analyysejä myös mm. rehutehtaiden ympäristönäytteistä ja kuljetuskaluston pyyhkäisynäytteistä. Palvelujamme voivat käyttää esimerkiksi rehujen valmistajat, rehuja maahan tuovat ja maasta vievät yritykset, maatalousyrittäjät ja -kaupat.

Lannoiteanalyysit

KVVY-Tampere laboratoriomme on Eviran lannoitevalmistelain (539/2006) nojalla hyväksymä omavalvontalaboratorio. Määritämme orgaanisista maanparannusaineista (biokaasu – ja kompostointilaitosten omavalvontanäytteet) akkreditoiduilla menetelmillä Salmonella-bakteerien esiintymisen sekä  E. coli -bakteerin ja sulfiittia pelkistävien klostridien pitoisuuden.

Ota yhteyttä:

Pia Sigvart-Mattila

Mikrobiologi (Tampere)
Puh. 03 246 1211


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille