<? the_title(); ?> - KVVY

Orgaaninen analytiikka

Orgaanisten yhdisteiden määrittäminen on jatkuvasti kasvava ympäristötutkimuksen osa-alue.

KVVY:n moderneilla analyysilaitteilla (mm. GC-MS-MS-laite) analysoidaan useimpia yleisiä orgaanisia yhdisteryhmiä vesistä ja kiinteistä matriiseista. Laajennamme koko ajan analyysivalikoimaamme uusilla yhdisteillä tai yhdisteryhmillä. Useimmat käytössä olevat analyysit ovat akkreditoituja.

Analyysivalikoimaamme kuuluvat:

  • hiilivetyindeksi C10 – C40 fraktioineen (”mineraaliöljy”)
  • hiilivetyindeksi C5 – C10 (”bensiinijakeet”)
  • haihtuvat orgaaniset yhdisteet, VOC
  • trihalometaanit
  • polyaromaattiset hiilivedyt, PAH-yhdisteet
  • polyklooratut bifenyylit, PCB-yhdisteet
  • kloorifenolit ja fenoliset yhdisteet
  • alkoholit
  • tuntemattomien haihtuvien yhdisteiden identifiointi (hajuhaitta tms.)

Asiantuntijamme antavat tarvittaessa neuvontapalvelua liittyen orgaanisten yhdisteiden lähteisiin ja merkitykseen ympäristössä.

Ota yhteyttä:

Kati Mattila

Ryhmäpäällikkö
Kemisti
Puh. 03 246 1255


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille