<? the_title(); ?> - KVVY

KVVY

KVVY tekee työtä puhtaan ympäristön puolesta. Vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi. KVVY Tutkimus Oy on yhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa monipuoliset laboratorio-, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on perustettu vuonna 1961. Vesien tila oli tuolloin selkeästi heikentynyt ja oli tarve kiireesti ryhtyä toimiin vesistökuormituksen vähentämiseksi ja vesien tilan tarkkailemiseksi. Yhdistyksen toiminta on alkuvuosikymmenistä laajentunut ja monipuolistunut merkittävästi. Tavoite on kuitenkin sama –tehdä työtä puhtaan ympäristön puolesta.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi, ylläpitää alueellista vesistökunnostajien verkostoa ja toteuttaa erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita. Yhdistys kokoaa vesien- ja ympäristönsuojelusta sekä hoidosta kiinnostuneet keskitettyyn ja yhtenäiseen ympäristönsuojelu- ja hoitotyöhön, yhtenäistää ja toteuttaa tutkimuksia sekä laatii selvityksiä. Yhdistys neuvoo ja ohjaa, antaa lausuntoja ja tietoja sekä pyrkii ehkäisemään ristiriitoja vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Oleellinen osa toimintaa on valistus-, tiedotus- ja koulutus- sekä kehittämistoiminta ja yhteyksien ylläpitäminen viranomaisiin, tutkimuslaitoksiin ja järjestöihin. Näkyvin osa yhdistystoimintaa ovat erilaiset neuvonta- ja tutkimushankkeet.

KVVY Tutkimus Oy on yhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa monipuoliset laboratorio-, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut. KVVY Tutkimus Oy palvelee valtakunnallisesti yli 120 asiantuntijan voimin. Yrityksen päätoimipaikka on Tampereella ja laboratoriot Porissa, Raumalla ja Vaasassa sekä palvelupisteet Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Sastamalassa.

KVVY kuuluu myös vuonna 1973 perustettuun Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liittoon (SVYL), joka on alueellisten vesiensuojeluyhdistysten katto-organisaatio.  Liitto edustaa jäsenyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin. Liitto antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä laatii kannanottoja vesien- ja ympäristönsuojelun kehittämiseksi ja julkaisee Aquarius-lehteä.

Ota yhteyttä:

Jukka Mattila

Toimitusjohtaja
Limnologi
Puh. 03 246 1261

Jorma Nordlund

Asiakkuuspäällikkö
Puh. 03 246 1240

Heikki Ahola

Yksikön päällikkö
FT (Vaasa)
Puh. 03 246 1314


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille