<? the_title(); ?> - KVVY

Ilmoittautuminen jätevesiosaajien listalle

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ylläpitää listaa haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien osaajista Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Voit ilmoittautua listalle hyväksymällä liittymisehdot ja täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.

Vesiensuojeluyhdistys markkinoi listaa aktiivisesti kunnille ja asukkaille yleisötilaisuuksien ja neuvontakäyntien yhteydessä. Lista on vapaasti käytettävissä ja linkitettävissä KVVY:n jätevesiosaajat -sivulta.

Osaajien listalle mukaan pääseminen edellyttää sitoutumista alla oleviin ehtoihin ja ylläpitomaksun maksamista. Maksu on 60 euroa (+ alv 24%) vuodessa ja sen maksamalla tiedot säilyvät listalla seuraavan vuoden tammikuun loppuun asti.

Osaajan tulee sitoutua tarjoamiensa palveluiden osalta seuraaviin asioihin, jotta voi ilmoittautua mukaan listalle:

  • Suunnitelma täyttää kaikki jätevesilainsäädännön vaatimukset
  • Suunnitelmassa huomioidaan kunnan määräykset ja vesihuoltosuunnitelmat
  • Suunnitelma perustuu kiinteistökäyntiin ja riittäviin maastomittauksiin
  • Järjestelmä on valittu asukkaan ja kiinteistön tarpeisiin perustuen, eikä järjestelmän valintaa ole ohjannut suunnittelijan mahdolliset kaupalliset kytkökset
  • Järjestelmä rakennetaan suunnitelman mukaisesti ja mahdollisista muutostöistä keskustellaan suunnittelijan ja tarvittaessa kunnan kanssa
  • Osaaja sitoutuu tekemään yksittäisenkin työn kaikissa niissä kunnissa, jotka tietolomakkeessa valitsee
  • Osaaja sitoutuu maksamaan vuotuisen ylläpitomaksun

HYVÄKSYN EHDOT JA SIIRRYN ETEENPÄIN

 

Soita meille Soita meille