<? the_title(); ?> - KVVY

Fann Biosuodatin Janakkalassa

Ranta-alueella joen varressa sijaitsevan rakennuksen jätevesijärjestelmän remontti oli ollut harkinnassa jo useamman vuoden ajan. Vanha puutteellisesti toimiva järjestelmä oli rakennettu alun perin jo 1960-luvulla ja myöhemmin laajennettuna käsitti kolme saostuskaivoa maahanimeytyksineen.

Uudeksi jätevesien puhdistusratkaisuksi oli mietitty monia vaihtoehtoja mukaan lukien liittyminen kauempana sijaitsevaan kunnalliseen viemäriverkostoon. Liittyminen verkostoon osoittautui kuitenkin liian haastavaksi ja kalliiksi pitkästä etäisyydestä johtuen. Kiinteistökohtaisten järjestelmien osalta ensin selvitettiin mahdollisuutta johtaa wc-vedet umpisäiliöön ja käsitellä harmaat jätevedet omassa järjestelmässään, joka vesistön läheisyyden huomioiden olisikin ensisijainen vaihtoehto. Vanhan rakennuksen sisäviemäröinneistä johtuen tämä osoittautui kuitenkin mahdottomaksi toteuttaa. Lopulliseksi jätevesijärjestelmäksi suunnitelman tehnyt Huoltomaailma valitsi yhdessä kiinteistönomistajan kanssa FANN Ympäristötekniikka Oy:n Biosuodattimen. Järjestelmässä jätevesien kiintoaine saostetaan saostussäiliöön, jonka jälkeen jätevesi puhdistuu biosuodattimessa. Suodattimessa mikrobit hajottavat jätevesien orgaanisen aineen ja ravinteet. Puhdistustekniikka takaa hyvän puhdistustuloksen ja näin puhdistettu jätevesi voidaan johtaa esimerkiksi kivipesän kautta maahan. Valitun järjestelmän etuina on myös suhteellisen pieni tilan tarve, jonka ansiosta jätevesijärjestelmän ja vesistön väliin voitiin jättää mahdollisimman suuri etäisyys tässä rantakohteessa. Työmaan valvonnasta ja asennuksesta vastasi Insinööritoimisto Heikki Pietilä.

Saostussäiliön asennus.

 

Biosuodattimen asennus.
Soita meille Soita meille