<? the_title(); ?> - KVVY

Vesistötulosten tulkinta

Vesistötulosten tulkinta -opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei-asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja ja niiden tuloksia tulkittaessa.

Usein tieteellistä esitystapaa noudattaen laaditut yhteenvedot jäävät mm. ympäristölautakuntien jäsenille epäselviksi, koska ei tiedetä mitä analyysitulokset osoittavat veden laadusta ja mitkä ovat ns. normaaliarvot. Vuosiyhteenvedot ovat pakostakin tiivistelmiä tarkkailutuloksista, joten raportoinnin yhteydessä ei voida paneutua kaikkien tulosten yksityiskohtaiseen tarkasteluun, vaikka ne onkin huomioitu lausuntoa tehtäessä. Asiantuntijoiden kesken se ei ole myöskään tarpeellista, koska ne ovat usein itsestäänselvyyksiä.

Jotta myös lautakuntien ns. maallikkojäsenillä ja muillakin asian harrastajilla olisi mahdollisuus perehtyä raporteissa esitettyä tarkemmin tulosaineistoon ja sen sanomaan, on tämä opasvihkonen laadittu apuneuvoksi velvoitetarkkailujen tulosten tulkintaa varten. Tavoitteena on ollut tarpeeksi lyhyt ja ytimekäs kuvaus eri tulosten tulkinnasta.

Vesistötulosten tulkinta -opasvihkonen

Soita meille Soita meille