<? the_title(); ?> - KVVY

Järvien vedenlaatupalvelu

Kvvy:lle on kertynyt vuosikymmenten kuluessa laaja vedenlaatuaineisto velvoitetarkkailujen ja muiden tutkimusten myötä. Saadaksemme tutkimustulokset kaikkien kuntalaisten käyttöön olemme kehittäneet järvien vedenlaatupalvelun.

Järvien vedenlaatupalvelussa luonnehdimme järvien vedenlaatua sekä arvioimme järvien soveltuvuutta virkistyskäyttöön. Lisäksi olemme koonneet palveluun järvien perustietoja, kuten pinta-ala, valuma-alueen pinta-ala ja keskiviipymä. Palvelu pohjautuu tietokantaan, joten tietoja on helppo päivittää ja tarvittaessa lisätä. Vedenlaatupalvelu kattaa osan toimialueemme kunnista:

  • Hämeenlinna
  • Janakkala
  • Kangasala
  • Loppi
  • Nokia
  • Orivesi
  • Tampere
  • Valkeakoski
  • Vesilahti
  • Ylöjärvi

Siirry järvien vedenlaatupalveluun

OTA YHTEYTTÄ:

Marika Paakkinen

Vesistö- ja pohjavesitutkimusten yksikön päällikkö
Limnologi
Puh. 03 246 1268


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille