<? the_title(); ?> - KVVY

Kaivovedet

Hyvään kaivoon ei pääse valumaan vesiä maan pinnalta. Pintavesien valuminen voidaan estää rakentamalla kaivon yläosa riittävästi maanpinnan yläpuolelle ja muotoilemalla kaivon ympäristö siten, että sadevedet valuvat kaivosta poispäin. Myös kaivon kansi tulee olla tiivis ja tuuletusputkella varustettu.

Kaivovesi on pohjavettä

Pohjavesi on sade- ja sulamisvesistä maaperään imeytynyttä, maaperän huokosissa ja kallioperän raoissa kulkevaa vettä. Veden suotautuessa maakerrosten läpi se puhdistuu ja siihen liukenee erilaisia aineita.

Täyttääkö kaivosi vesi laatuvaatimukset ja laatusuositukset?

Pohjaveden laatuun vaikuttavat maa- ja kallioperä, pohjaveden virtausolot sekä ihmisen toiminta. Kalliopohjaveden laatuun vaikuttavat lisäksi kallioperän kivilaji, rakoilu ja maanpeitteen paksuus. Pohjavesi ei ole jakautunut tasaisesti vaan sen laatu ja määrä vaihtelevat alueittain. Kaivoveden laatu selviää vain tutkimuksilla.

Ohjeita kaivon omistajalle

  • Tarkista kaivosi kunto vuosittain
  • Tutkituta kaivosi veden laatu kolmen vuoden välein vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan
  • Varmista, ettei kaivosi lähistöllä ole pohjavettä likaavia tekijöitä, kuten vuotavia viemäreitä tai jätevesien käsittelylaitteita
  • Kunnosta vanha kaivosi, jos veden likaantumisriskiä ei ole ja vettä on riittävästi saatavilla
  • Harkitse veden käsittelyä, jos vedessä on liikaa esim. rautaa tai mangaania, eikä parempaa vettä ole saatavilla
  • Jos ongelmaa ei voi ratkaista vanhaa kaivoa kunnostamalla, etsi uusi kaivon paikka tai liity yleiseen vesijohtoverkostoon jos mahdollista
OTA YHTEYTTÄ:

Jaana Virtanen

Kemisti (Hämeenlinna,Tampere)
Puh. 03 246 1206

Jaana Prihti

Kemisti (Pori,Rauma,Sastamala)
Puh. 03 246 1270


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille