<? the_title(); ?> - KVVY

Vesistökuormitus

Taajamien ja teollisuuden päästöt ovat vähentyneet murto-osaan muodostaen enää 5 prosenttia fosforikuormituksesta. Nyt haasteena on maatalouden ja haja-asutuksen kuormituksen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ääritilanteiden hallinta.

Pistekuormitus on vähentynyt – haasteena hajakuormitus

Kokemäenjoen vesistön minimiravinne on fosfori. Valumaalueelta tulevan fosforin kokonaiskuormitus on vähentynyt lähes 15 prosenttia 1970-luvun alun tasosta. Pistekuormituksen väheneminen johtuu lähinnä taajamien ja teollisuuden jätevesienkäsittelyn tehostumisesta ja metsäteollisuuden vähenemisestä. Myös orgaaninen pistekuormitus on vähentynyt murto-osaan ja pääreitin järvien happitilanne onkin nykyään hyvä. Pääosin peltoviljelystä ja haja-asutuksesta peräisin olevan hajakuormituksen määrä on pysynyt samalla tasolla, ja vaatii vielä aktiivisia vähennystoimia.

Valuma-alueella muodostuva fosforikuormitus (VEMALA)
Vain noin puolet valuma-alueella muodostuvasta fosforikuormituksesta päätyy mereen. Loppu pidättyy valuma-alueen järviin ja jokiin.

 

BOD_kuormitusmuutos_1972_2014

 

Ptot_kuormitusmuutos_1972_2014

 

Ntot_kuormitusmuutos_1972_2014

Soita meille Soita meille