KVVY tutustutti koululaisia lähivesiin

Julkaistu: 23.10.2019
Kategoriat: Loimijoki, Yhdistys

Vesitutkimuspäivät Loimijoen alueen koululaisille

KVVY ry:n keväällä aloittamat koululaisten vesitutkimuspäivät rantautuivat alkusyksystä Loimijoen maisemiin neljälle eri paikkakunnalle. Mukana vesitutkimuspäivissä olivat Miinan koulu Jokioisilta, Perttulan koulu Ypäjältä, Loimaan Keskuskoulu sekä Sallilan koulu Huittisista. Yli 200 Loimijoen varren 4. –6.-luokkalaista sai pienryhmissä paneutua vesistötutkimukseen KVVY:n ympäristöasiantuntijoiden opastamana.

Vesitutkimuspäivän aikana oppilaat saivat itse kokeilla näytteenottovälineistön käyttöä, etsiä joen pohjasta ötököitä, tunnistaa lajeja ja analysoida eri tavoin Loimijoen veden laatua. Samalla he saivat tietää, miksi Loimijoen vesi on sellaista kuin on, minkälaisia asioita vesistöistä voidaan tutkia, ja miksi vettä tutkitaan.

– Vesitutkimuspäivästä on haluttu tehdä meidän yhdistyksemme näköinen, ja haluamme käyttää oppilaiden kanssa menetelmiä, joita itsekin tutkimuksissa käytämme, kertoo KVVY:n ympäristöasiantuntija Satu Heino vesitutkimuspäivän kantavasta ajatuksesta.

Tuttu joki muodostaa hyvän pohjan oppimiselle ja havainnoille

Käytännönläheisyys vetosi oppilaisiin. He olivat aidosti kiinnostuneita ja tarttuivat eri tehtäväpisteiden haasteisiin mielellään. Eri kalalajeja tunnistettaessa käytiin keskusteluja omista kalasaaliista, ja vedestä löytyneet sukeltajat, siirat, vesiskorpionit ja kotilot herättivät mielenkiintoa.

Loimijoen pohjasta löytyi muun muassa kotilo.

Koska Loimijoki on kaikille koululaisille tuttu ja vesitutkimuspäivät toteutettiin joen rannoilla, paikalliset havainnot ja lajit, kuten haitallinen isosorsimo, nousivat puheeksi. Myös opettajat olivat tyytyväisiä vesitutkimuspäivään, joka antoi heillekin uutta tietoa ja kokemuksia vesistötutkimuksesta ja siihen käytettävistä välineistä.

Ikänsä joen varrella asunut Sallilan koulun koulunjohtaja Veli-Matti Laine on nähnyt Loimijoen kunnossa muutoksen parempaan. Joen tilanne ei kuitenkaan ole vielä hyvä. – Tällainen tekeminen avaa silmiä, toivottavasti lapset tämän myötä kiinnittävät eri tavalla huomiota vesistöön ja ympäristöön.

Vesitutkimuspäivät Jokioisilla ja Ypäjällä mahdollisti Loimijoen vesiviesti -hanke, Loimaalla ja Huittisissa kunnat rahoittivat tapahtuman. Loimijoen vesiviesti -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa Loimijoen alueen vesien tilasta, nostaa vesistöjen arvostusta sekä aktivoida asukkaat huolehtimaan lähivesistään. Lisätietoja vesitutkimuspäivistä ja Loimijoen vesienhoitotyöstä saa Loimijoen vesienhoitotyöhankkeiden asiantuntijoilta.

Taimenet ilahduttivat Kyyniojalla

Nokialla noin 40 Nokianvirran koulun oppilasta pääsi syyskuussa seuraamaan sähkökoekalastusta koulun viereisellä Kyyniojalla. Sähkökoekalastus oli yläkoululaisille aivan uusi asia, ja koekalastustilanne herätti runsaasti kiinnostusta.

Tutustumista Kyyniojaan lähietäisyydeltä.

Taimenien määrä Kyyniojan kahdella koealalla yllätti sekä koululaiset että koekalastajat. Sähkökoekalastuksen ohessa KVVY:n kalastotutkijat Heikki Holsti ja Sami Ojala kertoivat koululaisille virtavesien ja taimenkantojen hoidosta.

Konkreettiset kokemukset innostavat

Koekalastuksen myötä oppilaiden kiinnostus taimenia ja joen kunnostustoimenpiteitä kohtaan tuntui kasvavan, ja oppilaat esittivät paljon hyviä kysymyksiä aiheesta. – Näiden kokemusten pohjalta tämän kaltaisia tapahtumia tullaan järjestämään myös tulevaisuudessa, lupaa Sami Ojala.

Tapahtuma oli osa Nokian kaupungin ympäristökasvatusviikkoa. Kyyniojan sähkökoekalastus liittyy virtaveden kunnostustoimiin, joita joella syyskuussa tehdään. Kunnostustoimet ovat osa 12 Pirkanmaan kunnan rahoittamaa VIRTA-hanketta, jolla on tarkoitus parantaa Kokemäenjoen vesistön taimenkantoja ja virtavesiä. Lisätietoja virtavesikunnostuksista saa VIRTA-hankkeen asiantuntijoilta.

Soita meille Soita meille