Vapaaehtoiseksi taimenen kutuhavainnointiverkostoon

Julkaistu: 26.09.2017
Kategoriat: Talkoot ja tapahtumat, Yhdistys

Viimeisten vuosien aikana Pirkanmaalla on tehty merkittäviä edistysaskelia virtavesien ja taimenkantojen tilan parantamiseksi. KVVY:n organisoimiin virtavesien talkookunnostuksiin on osallistunut suuri joukko vesialueiden omistaja ja vapaaehtoisia talkookunnostajia, jotka ovat toiminnallaan edistäneet virtavesien ja taimenkantojen tilan parantamista. Vaikka kunnostuksia on tehty paljon, kunnostusten vaikutuksista taimenen lisääntymiskäyttäytymiseen ja lisääntymisen onnistumiseen ei ole vielä pystytty tarkkaan arvioimaan.

Nyt vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua taimenen kutuhavainnointiverkoston toimintaan. Verkoston tavoitteena on yhdistää vesialueiden omistajat ja vapaaehtoiset virtavesiaktiivit keräämään uutta tietoa taimenen luontaisesta lisääntymisestä. Verkoston kautta vapaaehtoiset voivat tuottaa uutta tietoa taimenen kutukäyttäytymisestä Kokemäenjoen vesistöalueella, jota pyritään hyödyntämään virtavesien ja taimenkantojen hoitotyössä.

Liity verkoston jäseneksi ja ole edistämässä taimenkantojen hoitotyötä! Toimi näin:

1. Ota yhteyttä meihin joko sähköpostilla (heikki.holsti (at)kvvy.fi) tai puhelimella (050-3519022) ja liity kutuhavainnointiverkoston jäseneksi.

2. Yhteydenoton jälkeen jaamme kutuhavainnoitsijalle nettilomakkeen, jolla havainnoitsija voi jättää tiedot jokaisesta kutuhavainnointikerrasta. Tiedot kutuhavainnoinneista voidaan toimittaa myös sähköpostilla.

3. Kutuhavainnoitsija toteuttaa taimenen kutuhavainnointia itsenäisesti valitsemallaan virtavesikohteella.

4. Kutuhavainnoitsijaa pyydetään antamaan jokaisesta tarkkailukerrasta havainnointilomakkeen mukaiset tiedot.

5. Kutuhavaitsijoiden tuloksista tehdään kokoomaraportti, joka antaa uutta tietoa Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkantojen lisääntymisestä.

Havainnointilomake ja lisätietoja:

Taimenen kutuhavainnointiverkosto

Ota yhteyttä:

Heikki Holsti

heikki.holsti(at)kvvy.fi

 

Soita meille Soita meille