Kutsu virtavesien kunnostustalkoisiin

Julkaistu: 29.09.2017
Kategoriat: Talkoot ja tapahtumat, Yhdistys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää syksyllä kolmet virtavesien kunnostustalkoot yhteistyössä vesi- ja maa-alueiden omistajien, kalastusalueiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kahdella kohdevesistöllä (Loppiskoski ja Myllypuro) kunnostustoimet ovat jatkoa viime vuonna tehdyille kunnostustoimille ja yhdellä uudella kohteella (Peräjoki) kunnostuksia toteutetaan ensimmäistä kertaa. Kunnostusten tavoitteena on ennallistaa virtavesiä ja luoda taimenille paremmat lisääntymis- ja elinmahdollisuudet. Uoman harkitulla kiveämisellä puolestaan pyritään muodostamaan sekä kaloille että ravuille suojapaikkoja. Kutusoraikoiden teolla pyritään vahvistamaan taimenen luontaista lisääntymistä koskessa. Talkookunnostuksilla on tarkoitus myös monipuolistaa uomaa.

Jokaiselle talkoolaiselle löytyy varmasti sopivaa tekemistä. Talkoisiin voi osallistua vapaamuotoisesti oman aikataulun puitteissa. Lapset ja nuoret ovat myös tervetulleita vanhempiensa kanssa ihmettelemään, miten virtavesien tilaa parannetaan kunnostustoimilla. Syksyn 2017 kunnostukset toteutetaan tavanomaista myöhemmin, joten varauduthan lämpimällä säänmukaisella asustuksella.

Tule mukaan parantamaan Kokemäenjoen vesistöalueen virtavesien ja taimenkantojen tilaa!

Katso talkoiden ajankohdat ja tarkemmat tiedot täältä: Kutsu Pirkanmaan virtavesien talkookunnostustapahtumiin vuonna 2017

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Heikki Holsti

heikki.holsti(at) kvvy.fi

puh. 03-2461 259

 

 

Soita meille Soita meille