Selvitys Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkantojen tilasta on valmistunut

Julkaistu: 04.09.2017
Kategoriat: Yhdistys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys teki selvityksen, joka vastaa taimenkantojen tilaa koskeviin avoimiin kysymyksiin. Selvitys perustui kalatalous- ja ympäristöhallinnon rekisteritietoihin. Selvitykseen koottiin yhteen tiedot taimenen esiintymisestä ja arvioitiin taimenkantojen tila. Selvityksessä tarkasteltiin, miten taimenistutukset ovat vaikuttaneet taimenkantoihin ja löytyykö alueelta vielä alkuperäisiä taimenkantoja.

Kokemäenjoen vesistöalueelta löytyy edelleen paikallisia taimenkantoja. Niitä on erityisesti säilynyt pohjavesivaikutteisissa puroissa. Taimenkantojen DNA-näytteiden tutkimukset ovat osoittaneet, että saman vesistöalueen virtavesien taimenkannoissa on havaittu vahvaa sukulaisuutta. Tämä ilmentää taimenkantojen alueellista sopeumaa. Vaikka Kokemäen vesistöalueella istutuksissa on käytetty Rautalammin reitin taimenkannasta peräisin olevia taimenia, se ei ole aiheuttanut merkittävää taimenkantojen sekoittumista virtavesissä. Virtavesien taimenkantoja voidaankin pitää monimuotoisina.

Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkannat ovat edelleen heikkoja. Laji on uhanalainen ja sen kalastusta on rajoitettu. Huolimatta virtavesikunnostuksista, nousuesteiden poistoista ja pitkään jatkuneista ja laajoista taimenistutuksista, taimenkannat eivät ole vielä elpyneet. Tilanne, jossa Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkannat ovat elinvoimaiset, on vuosien päässä, mutta taimenkantojen hyvä tila on Kokemäenjoen vesistöalueella saavutettavissa.

Vaikka kalastusalueet, osakaskunnat ja eri asiantuntijaorganisaatiot ovat vuosikymmenten ajan tehneet määrätietoista työtä taimenkantojen tilan parantamiseksi, tiedot olivat taimenen esiintymisestä ja taimenkantojen nykytilasta puutteellisia. Vastavalmistunut Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkantojen tila-arvio antaa kalatalousalueille, osakaskunnille ja kalatalousviranomaisille hyvät lähtökohdat toteuttaa virtavesien ja taimenkantojen hoitotyötä tulevina vuosina.

Hanke on rahoitettu kalastonhoitomaksuvaroista. Kalastonhoitomaksuvarojen käyttökohteet on määritelty kalastuslaissa. Varojen jaolla edistetään erityisesti kalavesien kestävän käytön ja hoidon järjestämistä sekä vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä.

Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkantojen tila-arvio ja istutusten vaikutukset alueella esiintyviin taimenkantoihin

Lisätietoa tehdystä selvityksestä sekä virtavesien ja taimenkantojen hoitotyöstä antavat:

Limnologi Heikki Holsti

Puh. 03-2461 259

heikki.holsti (at)kvvy.fi

 

Ely-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut

Hannu Salo

Puh: 0295 025 095

hannu.salo(at)ely-keskus.fi

 

Soita meille Soita meille