Pirkkalan Vähäjärvi kirkastuu torstaina

Julkaistu: 02.11.2016
Kategoriat: Vauhtia vesienhoitoon -hanke, Yhdistys

Pirkkalan Vähäjärven tilaa parannetaan torstaina 3.11. vedenpuhdistusaineen avulla. Vähäjärvi sijaitsee aivan Pirkkalan kuntakeskuksessa ja on suosittu virkistysalue ja uimapaikka. Järveä on määrätietoisesti kunnostettu 1970-luvun lopulta alkaen. Kunnostustoimista huolimatta järven ravinnepitoisuudet ovat edelleen korkeita ja järvi kärsii rehevöitymisestä ja järven sisäisestä ravinnekuormituksesta.

Torstaina 3.11. tehtävän kunnostustoimenpiteen tavoitteena on sitoa vesimassassa ja järven pohjasedimentissä olevat ravinteet kiinteään muotoon, jolloin ne eivät ole enää esimerkiksi levien käytettävissä. Järviveden kirkastuminen on silmin havaittavissa jo perjantaina. Tarvittaessa käsittely voidaan uusia myöhemmin tavoitteiden saavuttamiseksi. Järvellä on käyttökielto toimenpiteen ajan, mutta jo perjantaina 4.11. järveä voi käyttää normaalisti virkistyskäyttöön.

Kunnostustyön tilaaja on Pirkkalan kunta ja työn käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vedenlaadun seurannasta vastaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY). Toimenpiteelle on haettu lupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja vesialueen omistajalta. Kemikaalin levityksestä vastaa Ympäristö Ojansuut Oy.

Kunnostusta on mahdollista seurata torstaina koko päivän ajan. KVVY:n asiantuntijat ovat paikalla klo 11 alkaen Patokujan päässä sijaitsevalla rannalla.

KVVY on kehittänyt järvien kemiallista saostusta 1970-luvulta alkaen. Kokemusta on kertynyt jo paristakymmenestä järvestä ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Kaikissa kohteissa on saatu vähennettyä järven sisäistä ravinnekiertoa ja yhdessä muiden kunnostustoimien kanssa parannettua järvien vedenlaatua ja virkistyskäyttöarvoa. Neuvonnalla ja toimien kokonaisvaltaisella suunnittelulla on suuri merkitys kustannustehokkaimpien kunnostuksen toimenpideyhdistelmien löytämisessä. KVVY käynnistääkin talven aikana Maaseuturahaston avustuksella neuvontahankkeen Vauhtia vesienhoitoon kunnostustoimia suunnittelevien avuksi.

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja, MMM Jukka Mattila
puh. 040 595 1886
jukka.mattila@kvvy.16.testivedos.com

Ympäristöasiantuntija, FM Satu Heino
Puh. 050 5603 088
satu.heino@kvvy.16.testivedos.com

Soita meille Soita meille