Uusia laitteita ja palvelupiste Huittisiin

Julkaistu: 02.12.2018
Kategoriat: KVVY Tutkimus Oy, Laboratorio

Uudet laitteet, pestisidianalytiikka sekä uusi näytteiden vastaanottopiste parantavat edelleen KVVY Tutkimus Oy:n laboratorioiden asiakaspalvelua. Uusien laitteiden myötä tutkimustulokset ovat entistä nopeammin saatavilla erityisesti jätevesien typpipitoisuuksien sekä kiinteiden aineiden hiilipitoisuuksien osalta.

KVVY:n laboratorioiden toiminnan laatua valvoo FINAS-akkreditointipalvelu, joka arvioi vuosittain, että laboratorion toiminta vastaa ISO 17025 –standardin vaatimuksia.

– Entisestään laajentunut analyysivalikoimamme mahdollistaa kokonaisvaltaisen palvelun vaivattomasti yhdeltä toimijalta, laboratorion johtaja Sirpa Väntsi kertoo.

Pestisidianalytiikka otettiin käyttöön

KVVY:n laboratorio tarjoaa nykyisin myös pestisidi- eli torjunta-aineanalytiikkaa.

– Tutkimme torjunta-ainepitoisuuksia talous- ja luonnonvesistä. Valikoimassamme on yli 150 yksittäistä torjunta-ainetta, kemisti Markku Myllylä kertoo.

Talousvesille on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määritelty torjunta-aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet. Pintavesien torjunta-ainepitoisuuksia seurataan velvoitetarkkailujen mukaisesti.

Analytiikkaa varten Tampereen toimipisteeseen hankittiin vuonna 2017 kaksi uutta laitetta, kaasukromatografi (GS-MS-MS) sekä nestekromatografi (HPLC-MS-MS), mikä oli merkittävä investointi tuleville vuosille.

– Laitteiden käyttöönotto sekä menetelmän toimivuuden ja luotettavuuden arviointi kestivät puolitoista vuotta. Nyt meillä on pestisidien analysointiin FINAS:in mukautuvan pätevyysalueen akkreditointi, Myllylä kertoo.

Kemisti Kati Mattila analysoi nestekromatografin avulla talous- ja luonnonvesien torjunta-ainepitoisuuksia.

Uudet laitteet nopeuttavat tulosten saantia

Tampereen laboratorion suorituskyky on parantunut uusien Formacs HT/TN-I -ja PrimacsSCN-100 –analysaattoreiden käyttöönoton myötä.

– Laitteet nopeuttavat merkittävästi tulosten toimitusnopeutta ja parantavat laboratorion työturvallisuutta, kemisti Riikka Mattsson kertoo.

Formacs HT/TN-I –laitteella analysoidaan jätevesinäytteistä kokonais-, nitraatti- ja nitriittityppipitoisuuksia. Yhden näytteen typpiyhdisteiden määritys Dumas-tekniikkaan perustuvalla laitteella kestää noin 20 minuuttia.

Laborantti Jaakko Salmenkangas asettaa jätevesinäytteitä Formacs HT –analysaattoriin.

PrimacsSCN-100–analysaattoria käytetään kiinteiden näytteiden hiili- ja typpipitoisuuksien selvittämiseen. Tulokset valmistuvat parhaimmillaan seuraavaksi päiväksi.

– Hiilipitoisuuden määrityksiä tarvitaan mm. jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden selvittämiseen, sillä vuoden 2016 alusta lähtien kaatopaikalle sijoitettavan jätteen hiilen kokonaispitoisuus saa olla enintään 10 prosenttia, kemisti Marika Kaasalainen avaa tutkimusten taustoja.

Hän täsmentää, että rajauksella pyritään saamaan biohajoava jäte pois kaatopaikoilta, jotta se saataisiin hyödynnettyä materiaalina tai energiana. Samalla vähennetään jätehuollon ympäristöhaittoja.

Huittisiin avattiin näytteiden vastaanottopiste

Marraskuussa KVVY avasi uuden näytteiden vastaanottopisteen Huittisiin Veikkolan siitoskanalan tiloihin.

– Tarkoituksenamme on palvella erityisesti alueella toimivien elintarvike- ja alkutuotantoalan yrityksiä, Sirpa Väntsi kertoo.

Huittisten vastaanottopiste toimii itsepalveluperiaatteella.

-Sieltä voi hakea näytteenotossa tarvittavat vesinäytepullot, välineet pintojen puhtaustutkimuksiin sekä elintarvikenäytteille sopivat näyteastiat, jotka sisältyvät analyysiemme hintoihin.

Vastaanottopisteestä asiakkaat löytävät myös tarvittavat näytelähetteet ja näytteet voi tuoda pisteen jääkaappiin mihin aikaan tahansa.

– Näytteenotossa on huomioitava, että salmonellanäytteiden tutkimus tulee aloittaa 72 tunnin kuluessa näytteen otosta, Väntsi muistuttaa.

KVVY Tutkimus Oy kuljettaa pisteeseen tuodut näytteet Tampereen yksikköön tutkittaviksi arkiaamuisin ja tutkimukset aloitetaan samana päivänä, kun näyte on saapunut laboratorioon.

Soita meille Soita meille