Vahvistusta näytteenottoon

Julkaistu: 16.11.2015
Kategoriat: Yhdistys

KVVY:n näytteenottopalvelujen kysyntä kasvaa koko ajan. Yhdistys onkin panostanut näytteenottotiimin vahvistamiseen. Kaikkiaan näytteenottajan sertifiointi on jo noin 20 työntekijällä. Päätoimisesti näytteitä ottaa kymmenkunta osaajaa. Pirkanmaan ELY-keskuksesta siirtyneet kaksi näytteenottajaa tulivatkin tarpeeseen. ”Mikko ja Marko ovat päässeet suoraan työhön kiinni, kun näytteenottopaikat ja työtavat olivat ELY:n ajoilta tuttuja. Ja onhan Mikko ollut meillä töissä aiemminkin. Tämä on helpottanut työhön perehdytystä huomattavasti”, toteaa Jukka Lammentausta.

KVVY:n näytteenottotarjonta on laajentunut vuosien saatossa huomattavasti. Perinteisen vesinäytteenoton rinnalle on tullut vahvasti myös biologiset näytteet ja laboratoriotoiminnan laajennuttua mm. elintarvike- ja sisäilmanäytteet. Vesistö- ja jätevesinäytteenotossa jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta on vakiinnuttamassa paikkaansa perinteisen näytteenoton rinnalla. Jatkuvatoimisilla tallentavilla mittareilla päästään kiinni kuormituksen ja vedenlaadun hetkelliseen vaihteluun, joka perinteisessä näytteenotossa jää havaitsematta. ”Jatkuvatoimisilla mittareilla saadaan myös nopeasti kartoitettua päästön leviämisalue, joka aiemmin vaati massiivista näytteenottoa”, kertoo Lammentausta.

Uutena palveluna KVVY tarjoaa asiakkaille jätevesipumppaamoiden kaasumittauksia. ”Mittauksia on tehty vasta muutamassa kohteessa, mutta selkeästi jatkuvatoiminen mittaaminen tuo tässäkin uutta tietoa. Eräässäkin kohteessa rikkivetypiikki oli vain reilun tunnin kestoinen ja olisi jäänyt havaitsematta ilman koko vuorokauden kestävää mittausta”, kertoo Lammentausta. ”Kun kaasumittaus yhdistetään jätevedestä tehtäviin mittauksiin, päästään usein jo kiinni ongelmien syyhyn ja sitä kautta miettimään keinoja ongelmallisten pumppaamoiden hajuhaittojen vähentämiseksi”, toteaa Lammentausta lopuksi.

Soita meille Soita meille