Uusi jätevesilainsäädäntö voimaan –neuvontaa tarjolla

Julkaistu: 03.04.2017
Kategoriat: Jätevesineuvonta, Yhdistys

Haja-asutusalueen asukkaita koskevat uudet jätevesisäädökset astuivat voimaan 3.4.2017. Asukkaita ei ole jätetty yksin muuttuneiden säädösten kanssa, vaan alueellinen valtion tukema jätevesineuvontatyö käynnistyy jälleen huhtikuun alussa.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) jatkaa neuvontatyötä sekä Kanta-Hämeessä että Pirkanmaalla. Jätevesineuvonnan resurssit ovat kuitenkin aiempaa pienemmät ja Pirkanmaalla neuvontaa on saatavissa lähinnä puhelin- ja sähköpostineuvontana. Kanta-Hämeessä neuvontaa tehdään lisäksi erilaisten kesätapahtumien yhteydessä ja tarvittaessa neuvojan voi pyytää myös omalle kiinteistölle jätevesijärjestelmää katsomaan. Hanke myös tarjoaa kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä kuntien osoittamille alueille. Neuvontakäyntejä tehdään ainakin Hämeenlinnan haja-asutusalueilla. Neuvontatyötä jatketaan syyskuun loppuun asti. Neuvontatyöstä vastaa jätevesineuvoja Lauri Sillantie ja lisäksi Hämeen neuvontahankkeessa myös kesäneuvoja Laura Silen.

Saneerausaikataulu eriytyi – puhdistusvaatimukset säilyivät

Huhtikuun alusta astuivat voimaan ympäristönsuojelulain haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä koskeva muutos ja kokonaan uudelleen kirjoitettu asetus talousjätevesien käsittelystä. Merkittävimmät muutokset liittyvät jätevesijärjestelmän saneerausaikatauluun, joka eriytyi erityisen herkkien alueiden ja muiden alueiden osalta.

Erityisen herkiksi alueiksi määriteltiin 100 metrin vyöhyke vesistöstä (esim. järvet, joet ja purot) ja pohjavesialueet. Näillä alueilla jätevesijärjestelmät tulee olla kunnossa viimeistään 31.10.2019. Määräaikaan voi hakea kunnasta lykkäystä, jos kuormitus on huomattavan vähäistä tai toimet kohtuuttoman kalliita ja teknisesti vaativia.

Muilla alueilla kiinteistönomistaja voi itse päättää, milloin hän tekee vaadittavan järjestelmän saneerauksen. Järjestelmä tulee kuitenkin uusia viimeistään isompien rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä. Järjestelmä tulee uusia myös kun rakennetaan vesivessa tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä.

Säädösmuutosten yhteydessä jätevesien puhdistusvaatimukset säilyivät ennallaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi pelkkiin saostuskaivoihin perustuvan järjestelmän ei edelleenkään katsota puhdistavan jätevesiä riittävästi.

Järjestelmän uusimista varten on haettava kunnan rakennusvalvonnasta toimenpidelupa. Säädösmuutoksessa painotetaan erityisesti ammattitaitoisen suunnittelun merkitystä ja ensimmäinen askel remontin suunnittelussa onkin ottaa yhteyttä jätevesisuunnittelijaan. Suunnitelma liitetään toimenpidelupahakemukseen.  Jos järjestelmä on uusittava määräaikaan mennessä, kannattaa vaihtoehtoja alkaa selvittämään jo tulevana kesänä. Näin suunnittelulle ja toteutukselle jää hyvin aikaa.

 

Lisätiedot:

Vastaava jätevesineuvoja Lauri Sillantie
puh. 050 570 9511
lauri.sillantie@kvvy.16.testivedos.com

Jätevesineuvonnan sivut: kvvy.fi/jatevesi
Jätevesisuunnittelijoiden yhteystietoja: kvvy.fi/osaajia

Soita meille Soita meille