Tule mukaan virtavesien kunnostustalkoisiin!

Julkaistu: 22.08.2016
Kategoriat: Talkoot ja tapahtumat, Vauhtia vesienhoitoon -hanke, Yhdistys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää syksyllä viidet virtavesien kunnostustalkoot yhteistyössä vesi- ja maa-alueiden omistajien, kalastusalueiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kunnostustoimet ovat jatkoa esiselvityksille, joita on tehty kohdevesistöissä ennen kunnostustoimien toteuttamista. Kunnostusten tavoitteena on ennallistaa virtavesiä ja luoda näin taimenille paremmat lisääntymis- ja elinmahdollisuudet. Uoman harkitulla kiveämisellä puolestaan pyritään muodostamaan sekä kaloille että ravuille suojapaikkoja. Kutusoraikoiden teolla pyritään vahvistamaan taimenen luontaista lisääntymistä koskessa. Talkookunnostuksilla on tarkoitus myös monipuolistaa uomaa. Jokaiselle talkoolaiselle löytyy varmasti sopivaa tekemistä. Talkoisiin voi osallistua vapaamuotoisesti oman aikataulun puitteissa.

 

kartta KVVY virtavesitalkookohteet 2016

 

Tule mukaan kantamaan ”kivesi koskeen” ja siten parantamaan alueemme virtavesien ja taimenkantojen tilaa! Katso talkoiden tarkemmat tiedot tästä ja ilmoittaudu suoraan Heikki Holstille.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Limnologi  Heikki Holsti
heikki.holsti@kvvy.16.testivedos.com
Puh. 03 246 1259

Soita meille Soita meille