Maksuton jätevesineuvonta alkaa Pälkäneellä heinäkuussa

Julkaistu: 18.06.2015
Kategoriat: Jätevesineuvonta

Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta alkaa Pälkäneellä viikolla 28. Neuvontaa on saatavilla ensin Äimälässä ja Myttäälässä ja sen jälkeen Pälkäneveden ranta-alueilla. Neuvontatyön tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvoja Lauri Sillantie. Neuvoja on alueella elokuun alkupuolelle saakka, tarkempi aikataulu tarkentuu työn edetessä. Neuvontakäynnit ovat asukkaille maksuttomia ja vapaaehtoisia. Neuvonnan rahoittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksista.

Kiinteistökohtaisen neuvontatyön alue on kunnan valitsema. Neuvonta suunnataan vakituisesti asutuille kiinteistöille. Myös valittujen neuvonta-alueiden ulkopuolella asuvat ja mökkiläiset voivat kysyä ohjeita jätevesineuvojalta. Neuvontatyöstä tiedotetaan asukkaita kirjeellä noin viikkoa ennen neuvontakäyntiä. Neuvoja arvioi, tarvitseeko kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä kunnostusta ja kertoo mahdollisesti tarvittavista saneeraustoimista. Neuvoja opastaa myös uusien järjestelmien hoito- ja huolto-toimenpiteissä.

Vesiensuojeluyhdistys on tehnyt jätevesineuvontatyötä Pirkanmaalla jo vuodesta 2007 alkaen. Hämeen puolelle neuvontatyö laajeni keväällä 2013. Neuvontakäyntejä on yhteensä tehty yli 5500 kiinteistöllä. Arvioiduista järjestelmistä vain joka kolmas jätevesijärjestelmä toimii tällä hetkellä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Saneeraustyö on lähtenyt hitaasti liikkeelle ja asukkaat odottavat lainsäädännön muutosten selviämistä.

Toimiva jätevesijärjestelmä on kuitenkin ennen kaikkea satsaus oman lähiympäristön puhtauteen ja viihtyisyyteen ja kannattaa kunnostaa mahdollisista säädösmuutoksista huolimatta. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn menetelmät ovat hyvin vakiintuneita ja vaikka lainsäädäntöä muutettaisi, ei neuvontakäynnillä saadut neuvot mene hukalle. Päinvastoin neuvoja tarjoaa asukkaalle puolueettoman arvion nykyisen järjestelmän kunnosta ja saneerausvaihtoehdoista. Jätevesisuunnitelmaa neuvontakäynnillä ei tehdä, mutta ammattitaitoisten suunnittelijoiden yhteystiedot löytää helposti yhdistyksen ylläpitämästä osaajapankista https://kvvy.16.testivedos.com/jatevesi/osaajia.html.

 

Lisätiedot neuvontatyöstä:

Jätevesineuvoja Lauri Sillantie puh. 050 5749 713, lauri.sillantie@kvvy.16.testivedos.com

Hankevastaava Satu Heino puh. 050 5603 088, satu.heino@kvvy.16.testivedos.com

www.kvvy.fi/jatevesi

 

Soita meille Soita meille