Jätevesineuvonnalle edelleen tarvetta

Julkaistu: 14.12.2016
Kategoriat: Jätevesineuvonta, Yhdistys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tekemä kiinteistökohtainen jätevesineuvontatyö on saatu tältä vuodelta päätökseen. Pirkanmaalla neuvonta päättyi marraskuun lopussa ja Kanta-Hämeen puolella syyskuussa. Neuvoja voi kuitenkin edelleen kysellä puhelimitse. Neuvontakäyntejä tehtiin kahdeksassa Pirkanmaan kunnassa ja lisäksi tarjottiin aiempaa laajemmin henkilökohtaista jätevesineuvontaa erilaisten kesätapahtuminen yhteydessä. Kattavalla neuvontakiertueella pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman monelle asukkaalle mahdollisuus keskustella mm. lainsäädännön vireillä olevista muutoksista puolueettoman neuvojan kanssa. Neuvontatyö rahoitettiin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämällä jätevesineuvonta-avustuksella.

Kaikkiaan neuvojat kävivät yli 600 kiinteistöllä, joista lähes 400 käyntiä tehtiin Pirkanmaan kunnissa. Neuvontakäynnit olivat asukkaille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Käynneillä havaittiin, että vain harva järjestelmä toimii riittävän hyvin. Jätevesienkäsittely perustui edelleen suurella osalla kiinteistöistä pelkkään saostussäiliökäsittelyyn, jolla ei nykyvaatimusten mukaan saavuteta riittävää puhdistustehoa. Täysin toimiviksi arvioitiin kaikista vesivessallisista järjestelmistä vain noin viidesosa. Yli puolet järjestelmistä oli jo elinkaarensa loppupäässä eli yli 25 vuotta vanhoja ja täydellisen saneerauksen tarpeessa.

Kiinteistökohtaisen neuvonnan lisäksi neuvojat olivat kesän ja syksyn aikana vastaamassa asukkaiden kysymyksiin 44 tapahtumassa tai torilla. Pirkanmaan neuvontapisteillä tavoitettiin yhteensä yli 300 asukasta ja mökkiläistä. Erityisesti keskustelua herättivät jätevesilainsäädännön tulevat muutokset ja niiden vaikutukset kiinteistöillä, mutta myös uusien järjestelmien käyttöön ja huoltoon annettiin ohjeistusta. Uudetkaan järjestelmät eivät toimi suunnitellusti, jos huollot ja seuranta on laiminlyöty. Kaikkiaan vuodesta 2007 alkaen tehdyllä jätevesineuvontatyöllä on tavoitettu lähes 10 000 kiinteistönomistajaa Pirkanmaalla. Näistä noin puolet kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä.

KVVY on hakenut Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustusta neuvontatyön jatkamiseksi myös vuonna 2017. Kysymyksiä ensi vuonna varmasti riittää, sillä muutoksia lainsäädäntöön on taas luvassa. Sekä ympäristönsuojelulakia että talousjätevesiasetusta ollaan muuttamassa. Muutokset astuvat voimaan ensi vuoden aikana. Lisäksi myös lietteiden tyhjennyskäytäntö muuttuu monessa Pirkanmaan kunnassa, kun tyhjennykset siirtyvät jäteyhtiön hoidettavaksi.

Vuoden 2016 neuvontatyöstä julkaistaan loppuraportti alkuvuodesta. Neuvonnan syksyllä julkaistuun väliraporttiin voi jo tutustua hankkeen nettisivuilla www.kvvy.fi/jatevesi/jatevesijulkaisut. Nettisivuilta löytyvät myös aiempien vuosien raportit, lista jätevesiosaajista sekä paljon neuvoja ja ohjeita asukkaille.

 

Lisätiedot:

Vastaava jätevesineuvoja Lauri Sillantie puh. 050 570 9511, lauri.sillantie@kvvy.16.testivedos.com

Soita meille Soita meille