<? the_title(); ?> - KVVY

Jätevesineuvonnan loppuseminaari

KVVY:n jätevesineuvontahankkeet järjestivät neuvontatyön päätteeksi seminaarin teemalla Jätevesineuvonta loppuu -eväitä eteenpäin 22.10.2019 KVVY:n Tampereen toimitiloissa. Seminaari tarjosi erilaisia näkökulmia, miten toimia neuvontahankkeiden päättymisen jälkeen. Seminaarissa keskusteltiin monipuolisesti siirtymäajan päättymisestä ja sen vaikutuksista. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi KVVY ry:n ympäristöasiantuntija Satu Heino.

Tilaisuuden esitykset

Tilaisuuden avaus, Ympäristöasiantuntija Satu Heino / KVVY ry (pdf)

Haja-asutuksen jätevedet -tähän on nyt tultu, Lainsäädäntöneuvos Erja Werdi / Ympäristöministeriö (pdf)

Hajajätevesisäädösten toimeenpano kunnassa ja ympäristönsuojelumääräykset, Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen / Suomen Kuntaliitto ry (pdf)

Kaupungin suunnitelmat haja-asutuksen jätevesien käsittelyn määräajan päättyessä, Ympäristöpäällikkö Tuomo Antila / Kangasalan kaupunki (pdf)

Eri viranomaisten toimivalta vesihuoltolain valvonnassa, Johtava vesitalousasiantuntija Mikko Keränen / Pirkanmaan ELY-keskus (pdf)

Ravinteiden talteenotto urbaanissa ympäristössä -Case Hiedanranta, Lehtori kiertotalous Noora Markkanen / Tampereen ammattikorkeakoulu (pdf)

Muistilista vanhan jätevesijärjestelmän kunnon arviointiin, Ympäristöasiantuntija Lauri Sillantie / KVVY ry (pdf)

Ota yhteyttä:

Laura Virtanen

Projektiasiantuntija
Puh. 050 476 3500


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille