Virtavesien inventointi- ja kunnostustoiminta vireää vuonna 2016

Julkaistu: 30.11.2016
Kategoriat: Talkoot ja tapahtumat, Vauhtia vesienhoitoon -hanke, Yhdistys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt vuosikymmenten ajan tiivistä yhteistyötä osakaskuntien ja kalastusalueiden kanssa virtavesien ja taimenkantojen tilan parantamiseksi. Virtavesi-inventointeja, sähkökoekalastuksia, taimenen mätirasiaistutuksia ja alkuperäisten taimenkantojen kartoitustyötä on tehty vuosittain kalastusalueiden, osakaskuntien ja ELY-keskusten varoilla. Viime vuosina myös kunnat ja yritykset ovat alkaneet toimintaa tukea, mikä on mahdollistanut toiminnan laajentamisen. KVVY:n tavoitteena on koota yhteen eri toimijat taimenvesien tilan parantamiseksi.

Vuonna 2016 virtavesien tilaa kartoitettiin kolmessa kohteessa yhteensä 19 kilometrin matkalla. Virtavesi-inventointien päätavoitteena oli arvioida vesistöjen nykytila ja määrittää niiden kunnostusmahdollisuudet. Sähkökoekalastuksilla selvitettiin lisäksi kalakantojen rakennetta ja alkuperäisten taimenkantojen esiintymistä. Inventoiduille kohteille pyritään jatkossa tekemään kunnostussuunnitelmat ja toteuttamaan itse kunnostustoimia.

KVVY on kartoittanut Kokemäenjoen vesistöalueen alkuperäisiä taimenkantoja keräämällä taimenista DNA-näytteitä sähkökoekalastusten yhteydessä. Vuodesta 2015 alkaen tutkimusmenetelmänä on käytetty myös taimenten T-ankkurimerkintöjä.  Menetelmällä pyritään selvittämään luontaisesti tai mätirasiamenetelmällä syntyneiden taimenien vaelluksia ja kasvua.

Taimenkantoja on mahdollista palauttaa mätirasiaistutuksilla niihin vesistöihin, joista alkuperäinen taimenkanta on hävinnyt. KVVY toteutti kalastusalueiden kanssa vuonna 2016 mäti-istutuksia kahteen vesistöön. Istutusten tuloksellisuutta selvitettiin istutusvesistöissä sähkökalastusten avulla. Vuonna 2016 istutusvesistöistä saatiin runsaasti vuoden 2016 mäti-istutuksista peräisin olevia 0+ ikäisiä taimenen poikasia sekä edellisen vuoden istutuksista peräisin olevia poikasia. Mäti-istutusten tuloksellisuudessa voidaan kuitenkin havaita varsin suuria vaihteluja suurten reittikoskien ja pienten purovesien välillä.

Syksyllä 2016 jatkettiin myös virtavesien talkookunnostuksia. Talkookunnostuksilla rakennettiin kutusoraikkoja ja tehtiin uomien kiveyksiä Mänttä-Vilppulan Vilppulankoskella, Tampereen Asuntilanjoen Loppiskoskella, Ylöjärven Myllypurolla, Pirkkalan Sikojoella ja Ikaalisten Jyllinjoen Suninkoskella. Talkoita olikin tänä vuonna ennätysmäärä ja talkoolaisia mukana lähes 60.

KVVY kiittää ahkeria talkoolaisia ja lukuisia toimintaa tukeneita tahoja!

TAIMENVEDET KIRJE YHTEISTYÖTAHOILLE 2016 VIRTAVESIEN JA TAIMENKANTOJEN HOITOTOIMENPITEISTÄ

 

Lisätiedot:

Limnologi Heikki Holsti
heikki.holsti@kvvy.16.testivedos.com
Puh. 03 246 1259

Soita meille Soita meille