<? the_title(); ?> - KVVY

Vilppulankosken vedenlaadun muutokset

Vilppulankosken vedenlaatu on parantunut merkittävästi 1980-luvun tasosta ja on nykyisin vähintäänkin tyydyttävää tasoa. Laatua alentaa lähinnä luonnontasosta kohonnut rehevyystaso. Happitilanteen ja hygieenisen vedenlaadun häiriöt ovat niin vähäisiä, että kalakannat ovat elpyneet ja myös jalokalat ovat palanneet vesireitille. Rehevyystasossa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viime vuosina.

Metsäteollisuuden happea kuluttavan kuormituksen merkittävä väheneminen näkyy Vilppulankosken happipitoisuuden paranemisena.
Metsäteollisuuden happea kuluttavan kuormituksen merkittävä väheneminen näkyy Vilppulankosken happipitoisuuden paranemisena.
Metsäteollisuuden kuormituksen väheneminen näkyy Vilppulankosken fosforitason alenemisena.
Metsäteollisuuden kuormituksen väheneminen näkyy Vilppulankosken fosforitason alenemisena.
Soita meille Soita meille