<? the_title(); ?> - KVVY

Teematiedustelu kuhasta – Kokemäenjoen vesistöalueen kuhajärvillä kalastaneiden tiedon kokoaminen

Vuosina 2015 – 2017 kalataloudellisten velvoitetarkkailujen tiedustelupostituksiin liitettiin kuhakantoja ja kuhan kalastusta koskeva lisälomake. Kolmen tiedusteluvuoden aikana kuhatiedustelussa saatiin yhteensä lähes tuhat vastausta Kokemäenjoen vesistöalueen kuhajärviltä (17 osa-aluetta). Velvoitetarkkailujen otannasta johtuen kuhatiedusteluun vastasivat ensisijaisesti pyydyskalastuslupia tai alueellisia viehekalastuslupia lunastaneet kalastajat. Tiettyjen pyyntimenetelmien painottuminen sekä tiedusteluvuoden ajoittuminen on huomioitava tulosten järvikohtaisessa tarkastelussa.

Kuha on tärkein saalislaji kaikilla tiedustelun kohdejärvillä. Vastaajien ikärakenteen perusteella vapaa-ajankalastajien määrä tulee vähenemään edelleen, ja nuoremmissa ikäryhmissä pyynti keskittyy entistä enemmän vapavälineisiin. Käytetyillä pyyntivälineillä on suuri merkitys kuhasaaliin koostumukseen. Vapavälineillä saatiin monissa järvissä selvästi enemmän alamittaisia kuin mitan täyttäviä saaliskuhia. Tosin vastausten perusteella monet olivat epätietoisia käytössä olleesta kuhan alamitasta. Kalastajien käyttämien pyyntimenetelmien ja saalistyytyväisyyden välillä on selvä yhteys, kun verkkokalastajat olivat saaliiseensa usein selvästi tyytyväisempiä kuin samoilla järvillä vapakalastaneet. Pyyntimenetelmä ja kalastushistorian pituus tuovat erilaisen perspektiivin kuhakantojen vallitsevan tilan arviointiin.

Kalastuksen säätelykeinoista esim. verkon solmuvälirajoitukset ja rauhoitusalueet saivat yleistä hyväksyntää kalastajien käyttämistä pyyntimenetelmistä riippumatta. Vastaavasti esim. vapaa-ajankalastajien saaliin myyntirajoitukset sekä ylimääräisten mitan täyttävien kuhien vapauttaminen koettiin usein joko yhdentekevinä tai huonoina säätelykeinoina. Kuhaistutusten ja kuhan luontaisen lisääntymisen keskinäiset merkityssuhteet koettiin usein epäselvinä.

Kalataloutta edistävä hanke voitiin toteuttaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastonhoitomaksuvaroista myöntämällä rahoituksella.

Loppuraportti vuosien 2015 – 2017 tiedustelutuloksista on jaettu kolmeen osaan.

Soita meille Soita meille