<? the_title(); ?> - KVVY

Muut palvelut

Haluatko laaja-alaista tai poikkitieteellistä selvitystä ongelmaasi?  Meiltä löytyy palveluja myös harvemmin kysyttyihin tutkimuksiin kuten esimerkiksi rantaimeytymisselvityksiin tai ilmanlaatuselvityksiin biologisilla menetelmillä.

Aina ei tyypillinen seurantatutkimus riitä vaan tarvitaan erikoisosaamista. Meillä on tarjota hyvin monipuolista ammatillista osaamista. Talossa on hydrobiologeja, limnologeja, pohjaeläintutkijoita, hyönteistutkijoita, kalabiologeja, insinöörejä, ympäristöinsinöörejä, mikrobiologeja ja kemistejä. Kaikilla ammattiihmisillä on oma erikoistumisalue – voimat yhdistämällä poikkitieteellinen selvitystyö tuottaa parhaan tuloksen.

Esimerkkejä tutkimuksista, joissa KVVY on ollut mukana:

Lempäälän rantaimeitymisselvitys

 

 

 

Soita meille Soita meille