<? the_title(); ?> - KVVY

Kiinteät ympäristönäytteet

Kiinteistä ympäristönäytteistä laboratoriossamme tutkitaan useimmiten sedimentti-, maa- ja lietenäytteitä. Maan mahdollinen pilaantuneisuus arvioidaan Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti.

Sedimentti-, maa- ja lietenäytteiden lisäksi tutkimme myös biologisia matriiseja, kuten kasvi-, kala-, äyriäis- ja sammalnäytteitä. Kiinteistä matriiseista määritämme mm. alkuainepitoisuuksia ja orgaanisia haitta-aineita (PAH, PCB, öljyhiilivedyt, VOC). Laboratorion laitekantaan kuuluvat mm. kaasukromatografi-massaspektrometri (GC-MS), induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometri (ICP-MS) sekä ICP-emissiospektrometri (ICP-OES).

Soita meille Soita meille