Maksuton jätevesineuvonta alkaa Lempäälän ja Vesilahden kunnissa elokuussa

Julkaistu: 14.08.2015
Kategoriat: Jätevesineuvonta

Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta alkaa Vesilahden Narvassa viikolla 33. Neuvontatyön tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvoja Milla Hartikainen. Neuvoja on alueella syyskuun alkuun saakka. Lempäälän kunnassa neuvonta alkaa viikolla 35. Neuvonta alkaa Tikinmaan ja Lastuskulman alueilta ja jatkuu sieltä länteen päin aina lokakuun loppupuolelle saakka. Neuvontatyön tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvoja Lauri Sillantie.

Neuvontakäynnit ovat asukkaille maksuttomia ja vapaaehtoisia. Neuvonnan rahoittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksista.

Kiinteistökohtaisen neuvontatyön alue on kunnan valitsema. Neuvonta suunnataan vakituisesti asutuille kiinteistöille. Myös valittujen neuvonta-alueiden ulkopuolella asuvat ja mökkiläiset voivat kysyä ohjeita jätevesineuvojalta. Neuvontatyöstä tiedotetaan asukkaita kirjeellä noin viikkoa ennen neuvontakäyntiä. Neuvoja arvioi, tarvitseeko kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä kunnostusta ja kertoo mahdollisesti tarvittavista saneeraustoimista. Neuvoja opastaa myös uusien järjestelmien hoito- ja huoltotoimenpiteissä.

Vesiensuojeluyhdistys on tehnyt jätevesineuvontatyötä Pirkanmaalla jo vuodesta 2007 alkaen. Hämeen puolelle neuvontatyö laajeni keväällä 2013. Neuvontakäyntejä on yhteensä tehty yli 5500 kiinteistöllä. Arvioiduista järjestelmistä vain joka kolmas jätevesijärjestelmä toimii tällä hetkellä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Saneeraustyö on lähtenyt hitaasti liikkeelle ja asukkaat odottavat lainsäädännön muutosten selviämistä.

Toimiva jätevesijärjestelmä on kuitenkin ennen kaikkea satsaus oman lähiympäristön puhtauteen ja viihtyisyyteen ja kannattaa kunnostaa mahdollisista säädösmuutoksista huolimatta. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn menetelmät ovat hyvin vakiintuneita ja vaikka lainsäädäntöä muutettaisi, ei neuvontakäynnillä saadut neuvot mene hukalle. Päinvastoin neuvoja tarjoaa asukkaalle puolueettoman arvion nykyisen järjestelmän kunnosta ja saneerausvaihtoehdoista. Jätevesisuunnitelmaa neuvontakäynnillä ei tehdä, mutta ammattitaitoisten suunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät helposti yhdistyksen ylläpitämästä osaajapankista www.kvvy.fi/jatevesi/osaajia.

 

Lisätiedot neuvontatyöstä:

Vesilahden alueen jätevesineuvoja Milla Hartikainen puh. 050 464 8924, milla.hartikainen@kvvy.16.testivedos.com

Lempäälän alueen jätevesineuvoja Lauri Sillantie puh. 050 5749 713, lauri.sillantie@kvvy.16.testivedos.com

Hankevastaava Satu Heino puh. 050 5603 088, satu.heino@kvvy.16.testivedos.com

www.kvvy.fi/jatevesi

Soita meille Soita meille