<? the_title(); ?> - KVVY

Kokemäenjoen vedenlaadun muutokset

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) on tarkkaillut Kokemäenjoen vesistöalueen vesien tilan ja kuormituksen muutoksia jo 1970-luvulta alkaen. Sastamalasta alkavan Kokemäenjoen veden laatu on ollut heikoimmillaan 1970-luvun alkuvuosina, jolloin se oli ajoittain jopa huono. Veden laadun parantumista tapahtui 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa, mutta yleistila pysyi välttävänä. Ratkaiseva muutos ajoittui vuoteen 1985, jolloin yläpuolisella reitillä loppui kahden selluloosatehtaan toiminta. Metsäteollisuuden jätevesien aiheuttamat ongelmat ovatkin lähes kadonneet jokialueelta.

 

Kokemäenjoen happea kuluttava BHK-kuormitus vuosina 1974–2015 sekä joen alajuoksun happipitoisuus lopputalvisin.
Kokemäenjoen happea kuluttava BHK-kuormitus vuosina 1974–2015 sekä joen alajuoksun happipitoisuus lopputalvisin.

 

Kokemäenjoen fosforikuormitus vuosina 1974–2015 sekä joen alajuoksun fosforipitoisuus loppukesäisin.
Kokemäenjoen fosforikuormitus vuosina 1974–2015 sekä joen alajuoksun fosforipitoisuus loppukesäisin.

 

Nykyisin Kokemäenjoen vedenlaatu on joen yläosassa varsin hyvä, mutta heikkenee joen keskivaiheilla tyydyttäväksi, kun Loimijoen runsasravinteiset ja sameat vedet yhtyvät Kokemäenjokeen. Veden laadun parantumisesta huolimatta Kokemäenjoen ekologinen tila on joen alaosissa arvioitu välttäväksi. Suurin haaste Kokemäenjoen vesistöalueen vesien tilan kehitykselle onkin saada pääosin maataloudesta ja haja-asutuksesta muodostuva hajakuormitus vähenemään.

Lisätiedot vesien tilasta ja kuormituksesta:

Hydrobiologi Harri Perälä
puh. 03 246 1204
harri.perala@kvvy.16.testivedos.com
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Soita meille Soita meille