Jätevesineuvontaa syksyllä vielä Riihimäellä, Hausjärvellä ja Kärkölässä

Julkaistu: 17.08.2015
Kategoriat: Jätevesineuvonta

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY ry) on tehnyt kesän aikana kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Padasjoella, Hämeenkoskella ja Hausjärvellä jo lähes 400 kiinteistöllä. Syksyn aikana neuvotaan vielä Riihimäellä, Hausjärvellä ja Kärkölässä. Tavoitteena on tehdä yhteensä 900 neuvontakäyntiä. Neuvontakäynnit ovat asukkaille maksuttomia ja vapaaehtoisia. Neuvonnan rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksista.

Kiinteistökohtaisen neuvontatyön alueet ovat kuntien valitsemia. Neuvonta suunnataan vakituisesti asutuille kiinteistöille. Myös valittujen neuvonta-alueiden ulkopuolella asuvat ja mökkiläiset voivat kysyä ohjeita jätevesineuvojalta. Neuvontatyöstä tiedotetaan asukkaita kirjeellä noin viikkoa ennen neuvontakäyntiä. Neuvoja arvioi, tarvitseeko kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä kunnostusta ja kertoo mahdollisesti tarvittavista saneeraustoimista. Neuvoja opastaa myös uusien järjestelmien hoito- ja huolto-toimenpiteissä. Neuvontatyön etenemistä eri alueille voi seurata hankkeen tapahtumakalenterista www.kvvy.fi/jatevesi/hanke_tapahtumakalenteri

”Kiinteistökäynnit ovat sujuneet hyvin ja rakentavaa keskustelua aiheesta on syntynyt lainsäädännön avoimesta tilanteesta huolimatta” toteaa Hausjärvellä toukokuusta asti neuvontakäyntejä tehnyt jätevesineuvoja Laura Huhtala. ”Asukkaat ovat päässeet testaamaan ja puntaroimaan omia ajatuksiaan sopivan järjestelmävaihtoehdon valitsemiseksi juuri oman kiinteistön tarpeisiin. Tähän mennessä Hausjärvellä neuvotuista kiinteistöistä noin 75 prosentilla on tarvetta jätevesijärjestelmän saneeraamiseen. Myös muutamissa uusissa järjestelmissä on tullut vastaan pientä parannettavaa. Käyttö- ja huolto-ohjeita on kerrattu myös niiden osalta, jotta järjestelmät säilyisivät puhdistustehoisina mahdollisimman pitkään”, toteaa Huhtala.

Jätevesisuunnitelmaa neuvontakäynnillä ei tehdä, mutta ammattitaitoisten suunnittelijoiden yhteystiedot löytää helposti yhdistyksen ylläpitämästä osaajapankista www.kvvy.fi/jatevesi/osaajia.

 

Lisätiedot neuvontatyöstä:

Jätevesineuvoja Seija Nissinen puh. 050 3846 490, seija.nissinen@kvvy.16.testivedos.com (Riihimäki ja Kärkölä)

Jätevesineuvoja Laura Huhtala puh. 050 4648 653, laura.huhtala@kvvy.16.testivedos.com (Hausjärvi)

Hankevastaava Satu Heino puh. 050 5603 088, satu.heino@kvvy.16.testivedos.com

www.kvvy.fi/jatevesi

Soita meille Soita meille