<? the_title(); ?> - KVVY

Vesiensuojeluyhdistyksen menestystarina

Vesiensuojeluyhdistys perustettiin tarpeeseen

1960-luvun taitteessa Tampereen kaupungilla oli syvä huoli kaupungin vedenoton puolesta. Aiemmin niin puhdas Näsijärvi oli alkanut saastua. Teollisuus ja asutus lisääntyivät koko ajan, mutta jätevesien käsittely oli vielä alkutekijöissään. Asialle piti tehdä jotain ja ratkaisuksi päätettiin perustaa vesiensuojeluyhdistys.

Siitä eteenpäin asiat kehittyivätkin nopeasti. Vesiensuojeluyhdistys alkoi keräämään perustietoa Kokemäenjoen alueen vesistöjen tilasta ja tarkkailemaan vesistöihin pääsevää kuormitusta. Yhdistyksen jäseneksi liittyivät niin alueen kunnat kuin teollisuuslaitokset. Välillä rooli likaajien ja toimintaa valvovien viranomaisten välissä oli haasteellinen, mutta määrätietoisella tutkimustuloksiin pohjaavalla työllä vesiensuojeluyhdistys vakuutti molemmat osapuolet. Vuosikymmenten saatossa opittiin luottamaan siihen, että vesiensuojeluyhdistys tuntee alueen perinpohjaisesti ja pystyy laaja-alaisesti ja puolueettomasti arvioimaan ja tutkimaan eri toimien vaikutuksia vesistössä.

Ympäristövastuuta yhdessä

Vuonna 2018 vesiensuojeluyhdistys vaalii edelleen samoja perusarvoja. KVVY on tinkimätön asiantuntija, joka pohjaa toiminnassaan rautaiseen ammattitaitoon, tutkittuun tietoon ja vesistöjen perinpohjaiseen tuntemukseen. Yhdistys toimii sovittelijana eri osapuolten välillä ja edistää aktiivisella hanketoiminnalla vesienhoitotoimien toteutusta.

Vesiensuojeluyhdistyksen palvelut tuottaa yhdistyksen omistama KVVY Tutkimus Oy. Vesitutkimusten lisäksi KVVY tutkimus tutkii kala- ja rapukantoja ja tekee monipuolisia biologisia tutkimuksia, tutkimussuunnitelmia, ympäristölupahakemuksia ja muuta ympäristökonsultointia. KVVY Tutkimus Oy:n laboratorio on Suomen suurin vesilaboratorio, joka tarjoaa vesi- ja ympäristöanalytiikan lisäksi monipuolisia elintarvike-, alkutuotanto- ja asumisterveystutkimuksia. Yrityksen asiakaskunta muodostuu yksittäisistä kaivovesiasiakkaista aina suuriin vesilaitoksiin, teollisuuteen ja viranomaistoimijoihin. KVVY Tutkimus Oy on myös tutkimuskonsulttina mukana isoissa rakentamisalliansseissa. KVVY Tutkimus Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotot palaavat yhteiseksi hyväksi vesiensuojeluyhdistyksen vesienhoitotyön kautta.

KVVY liputtaa suomalaisen työn puolesta

KVVY tekee työtä puhtaamman ja turvallisemman elinympäristön puolesta. Meille on tärkeää, että palvelut tuotetaan Suomessa, lähellä asiakasta. Olemmekin panostaneet kattavaan lähipalveluiden verkostoon. Palvelemme noin 120 asiantuntijan voimin Tampereella, Porissa, Raumalla, Vaasassa, Hämeenlinnassa ja Sastamalassa. Kun asiakas kysyy, onhan siinä avainlippu, vastaamme ylpeästi että on. Liputetaan yhdessä suomalaisen työn ja puhtaiden vesistöjen puolesta!

Lisätiedot

Jukka Mattila

Toimitusjohtaja
Limnologi
Puh. 03 246 1261

Tarja Vikman

Laatupäällikkö
Kemisti
Puh. 03 246 1272


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille